United Electech Limited

TEL NO.:

86-758-8313130


線路特性量產(um)特級(um)計劃(um)
鉆孔孔徑尺寸200200200
請輸入內容請輸入內容請輸入內容請輸入內容
請輸入內容請輸入內容請輸入內容請輸入內容
請輸入內容請輸入內容請輸入內容請輸入內容


PRODUCTS
1-L Al substrate white SM PCB.jpg
2-L AL sub..jpg
2-L FR4 white SM PCB.jpg
3-L High Frequency.jpg
4-L 0.5mm Moon Hole ENIG PCB.jpg
4-L Al sub. PCB.jpg
4-L Ceramic PCB S7136H.jpg
6-L BGA ENIG board.jpg
8-L resin filling ENIG board.jpg
Auto PCb2.jpg
Auto PCB3.jpg
Auto PCB4.jpg
Auto PCB.jpg
Cem 3 High thermal con.jpg
Cem 14 High Tg PCB.jpg
Ceramic high frequency.jpg
Copper based PCB.jpg
No.2, Ma an Development Zone, 324 National Highway Gaoyao, Guangdong, China
Tel No.:86-758-8313130-225 / 86-758-8313130-225
E-mail:electech@clpcb.com
Flat A2, 10/F,.Yeung Yiu Chung(No.6) Ind.Bldg.,19 Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Fax No.:86-758-8313139
China Factory:
H.K Office:
Tel No.:852-26199926
Fax No.:852-26199689
E-mail:pcbsales@electech.com.hk